Průběh

17. 10. 2022
V sobotu 15.10.2022 proběhlo za hojné účasti slavnostní…
17. 10. 2022
4. 9. 2021
V sobotu 04. 09. 2021 uplynulo 112 dní…
4. 9. 2021
16. 5. 2021
Za dva měsíce od povolení stavby se událo…
16. 5. 2021
17. 3. 2021
Převzali jsme dne 9. 3. 2021 dokument s tučně…
17. 3. 2021
7. 11. 2020
Od jara poděkování mnohým. Dárcům finančních příspěvků na…
7. 11. 2020
5. 3. 2020
Ve spolupráci s projektantkou začínáme řešit budoucí podobu…
5. 3. 2020
5. 8. 2019
V průběhu léta 2019 úvahy nad novou klubovnou…
5. 8. 2019
6. 3. 2019
Díky vstřícnému postoji zástupců TJ Háj ve Slezsku…
6. 3. 2019
19. 11. 2018
Na podzim 2018 jsme se po dlouhém rozhodování…
19. 11. 2018