Podpora

Stavba nové klubovny zahrnuje zajišťování stavební dokumentace, materiálu, pomocných rukou a také finančních prostředků. Do projektu vkládáme nadšení, čas, našetřené peníze a hlavně víru, že se dílo podaří. Přejeme si, aby se nám podařilo vybudovat zázemí pro celoroční činnost dětí alespoň na dalších 50 let a proto volíme cestu srubové stavby.

Budeme vděčni pokud máte prostor a chuť jakkoliv přispět na stavbu nové klubovny pro skauty z Háje ve Slezsku. Pro účely finanční podpory jsme ohlásili veřejnou sbírku a zřídili transparentní účet, který je veřejně přístupný. Nalézají se na něm všechny Vaše příspěvky a také výdaje spojené se stavbou nové klubovny.

Vaše dary jsou daňově odečitatelné položky a rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

CÍLEM je v průběhu sbírky vybrat pomocí darů částku 400 000,- Kč, což je 1/2 všech odhadovaných nákladů na stavbu nové klubovny.

Chcete-li nás v našem záměru podpořit pak určitě využijte kampaň na Darujme.cz. Za podpory Skautské nadace Jaroslava Foglara dostaneme ke každé darované koruně 0,80 Kč. Vybrané prostředky využijeme na nákup smrkové kulatiny, ze které budeme srub stavět.

Darujme.cz

Další možností je podpořit nás přímou platbou na transparentní účet.

Transparentní účet

2301687247/2010

V případě, že byste rádi přispěli individuálně bez využití transparentního účtu nebo platformy darujme.cz, pak prosím využijte níže uvedené dokumenty a kontaktujte nás.

Individuální dar

Pokud nemáte možnost provést převod na uvedený bankovní účet ani platbu přes Darujme.cz, ale přáli byste si přesto přispět na stavbu nové klubovny, pak prosím využijte předvyplněnou poštovní poukázku, kterou stačí vytisknout, vyplnit a odevzdat na České poště.

Poštovní poukázka

Máte-li možnost zapojit se jakoukoliv jinou formou – např. materiální nebo přímo pomocí při stavbě, pak nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme!