Stovky dětí prošly v určité fázi skautskou klubovnou nacházející se v obci Háj ve Slezsku na bývalém hřišti DTJ za hřbitovem. Některé z nich, dnes už děti dospělé, pokračují v činnosti a snaží se dělat program ve skautském duchu pro děti nadále. Pro každého z nás je klubovna jakoby jeho a zároveň naše. Babička, která už zestárla a trpí nemocemi. Přesto dál ochotna nás přijmout. Bohužel, jak se říká, léta nezastavíš. Pečlivě jsme zvažovali, jak klubovnu opravit či zrekonstruovat, přizvali odborníky k posouzení, uspořádali konzilium, přemýšleli nad všemi možnými variantami a nakonec se rozhodli postavit klubovnu novou. Protože to je po posouzení situace ze všech možných úhlů pohledu řešení nejrozumnější.

Klubovna poskytuje několikrát týdně místo pro celoroční schůzky dětí, oddílové rady, schůzky oldskautů, ale také zázemí pro pořádání závodů nebo příležitostné akce spřátelených spolků nebo organizací (Sokol, obec Háj ve Slezsku, kulturní využití).

Foto podzim 2019

Něco málo z její historie..

” … v dubnu 1968 bylo rozhodnuto o výstavbě klubovny na bývalém hřišti DTJ. Děje se tak v srpnu 1968, kdy po získání staršího dřevěného baráku VŽKG bratrem Broďákem, Samkem a Fiedlerem je v rohu hřiště za hřbitovem postavena klubovna. Ta sloužila skautské činnosti po dobu dvou let, po násilném sjednocení s Pionýrskou organizací (likvidaci) musela být této předána. I když tak bylo administrativně učiněno, nikdy klubovna Pionýru nesloužila. Byla využívána bývalými členy Junáka, kteří se sdružili pod hlavičkou TISu a vrámci možností prováděli skautskou činnost.

V roce 1986, kdy činnost TISu ochabla, ji převzala do “správy” VO KSČ v Chabičově. Budova klubovny pak byla využívána k různým slavnostem, které se na hřišti konaly, jako hospodářské zázemí. Nutno říci, že byla opravena, znovu pokryta a zavedena elektřina.

V lednu 1990 byla žádána po VO KSČ zpět. 12. ledna pak byla zástupcům JUNÁKA předána. Od té doby slouží skautské činnosti. V červnu 1992 byla rozšířena cca o 15 m2 tím, že byla přistavěna další místnost. Jelikož zub času neustále hlodá, je třeba ji průběžně opravovat. V květnu 1999 byla nově pokryta střecha. V roce 2018 klubovna na svém místě stojí již 50 let a poskytuje hájeckým skautům a skautkám potřebné zázemí pro činnost …”