Projekt

Ve spolupráci s projektantkou začínáme řešit budoucí podobu nové klubovny. Běží žádost o zřízení nové elektrické přípojky. Navrhujeme kudy vést kanalizaci a vodovodní přípojku. Na obci zjišťujeme předběžné podmínky pro stavbu. Na základě vyjádření SmVaK vyvstává větší (než očekávaná) náročnost s ohledem na ochranné pásmo přivaděče Kružberk (6 metrů na každou stranu), který leží na pozemku a vedení jakýchkoliv sítí nebo zřízení staveb je značnou komplikací. Je to jednak omezení v plánech zastavitelnosti s minimální odstupovou vzdáleností 2m od hranice pozemku a také kudy se na sítě připojit. Všechno je v běhu, ale řešení nebude ihned. Aktuálně vypadá situace následovně:

  • namísto kanalizace použijeme jímku na splaškovou vodu
  • vodovod lze vést křížením s přivaděčem Kružberk a následně ulicí Vrchní s velkým omezením pomocí protlaku
  • velikost pozemku zvětšíme vybagrováním části svahu a zhotovením opěrné zídky
  • nepodaří-li se pozemek mírně zvětšit zakoupením dalších 60 m2, upravíme původně navržené rozměry nové klubovny anebo budeme muset vyškrtnout z plánů sklad materiálu a táborového vybavení

Na závěr nákres osazení nové klubovny ilustrující zásah ochranného pásma do pozemku a uvažovaná varianta opěrné zídky. Jistě se s tím popereme :-), jen to projektování a povolování se nám asi protáhne..