Pozemek

Díky vstřícnému postoji zástupců TJ Háj ve Slezsku dochází na konci roku 2018 k dohodě o řádnému odkupu pozemku pod stávající klubovnou a bezprostředním okolí, abychom mohli v dalších etapách soustředit síly na samotnou stavbu a byly proto dořešeny všechny resty. V lednu 2019 geodet vyhotovuje geometrický plán pro budoucí oddělení pozemku. V březnu 2019 je podepsána kupní smlouva na nově vzniklý pozemek o výměře 286 m2 oddělený od bývalého hřiště DTJ.