Dlužíme

Od jara poděkování mnohým. Dárcům finančních příspěvků na darujme.cz a transparentní účet. Zástupcům TJ Háj ve Slezsku za konstruktivní přístup k naším četným žádostem. Fondu nemovitostí Junáka a Skautské nadaci Jaroslava Foglara za podporu našeho záměru. Stejně tak za podporu z nejbližších vlastních řad. Ceníme si odborné pomoci a rad při návrhu nové elektrické přípojky. Obrovské poděkování pak patří společnosti SATJAM. A v neposlední řadě jedno velké DÍKY naší skvělé projektantce.

Podařilo se nám zvětšit pozemek pro zlepšení zastavitelnosti. Rýsuje se možnost napojení na vodovodní řád přes výjimku SmVaK. V šuplíku leží před-připravený stavební projekt a stále přemýšlíme jak zrealizovat kanalizační přípojku namísto splaškové jímky. Termínové zdržení ovlivněné také letošní epidemiologickou situací nás sice zpomalilo, ale postupujeme stále VPŘED!

Z hlediska získávání finančních prostředků na stavbu nové klubovny je hlavním cílem do konce roku 2020 dokončit prozatím velmi úspěšnou sbírku, jejíž výtěžek použijeme v zimě na nákup vhodné dřevěné kulatiny.