Obrovské poděkování za první měsíc sbírky

            Děkujeme!!! za podporu, která se nám sešla po prvním měsíci provozu transparentního účtu. Neuvěřitelných téměř 200 000,- Kč za měsíc fungování sbírky nečekal zřejmě nikdo a je to pro nás pořádná porce motivace do dalšího budování a také závazek, aby se celá věc podařila. Veřejná sbírka poběží nadále, dokud nebude postavena nová klubovna s časovým horizontem příštích 24 měsíců. Širší mediální kampaň spustíme ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici stavební projekt a záměr stavby nové klubovny již bude mít konkrétní podobu. Další časový vývoj není snadné předpovědět, protože samotné stavbě bude předcházet standardní stavební řízení, ale některé věci už se začínají rýsovat..

Kdy novou klubovnu postavíme?

            V roce 2020 je v plánu: zanesení do katastru nemovitostí posunu hranice pozemku, projekt stavby, získání stavebního povolení, zasíťování pozemku, rozšíření zastavitelné části pozemku o prostor ve svahu za klubovnou a zhotovení opěrné zídky, demolice staré klubovny, zajištění dočasných prostor pro schůzky dětí, zhotovení betonových patek jako základu pro stavbu nové klubovny, pořízení stavebního kontejneru pro stavbu a budoucí sklad táborového vybavení a materiálu.

            Na jaře 2021 bychom rádi začali se stavbou nové klubovny.

Jaké jsou celkové náklady na stavbu?

            Bez projektu stavby a rozpočtu nelze určit. Vlastním výpočtem a porovnáním obdobných staveb (dřevěný srub o velikosti cca 50 m2) víme, že nejsme ani v polovině shánění finančních prostředků. Budeme se ucházet (nebo se již ucházíme) o granty nebo dotace na mnoha úrovních, ale bez širší podpory veřejnosti se určitě dále neobejdeme.