Stavba zahájena

Za dva měsíce od povolení stavby se událo mnoho věcí. Z celkového pohledu nám nesmírně pomohlo jednomyslné odsouhlasení investiční dotace zastupitelstvem obce Háj ve Slezsku, které nás posouvá zase o kousek dále k našemu vysněnému Bobřímu srubu. Upřímně děkujeme!


Podařilo se obrovské množství práce – vyklidili a zdemolovali jsme starou klubovnu, formou dodávky zhotovili základové pásy, opěrnou zeď a usadili splaškovou jímku. Obdrželi jsme darem modříny na základové prahy Bobřího srubu, které bylo potřeba pokácet, vytáhnout z nepřístupného terénu, nařezat a usadit na připravené základové pásy. Všechny služby spojené s touto akcí nám ochotně zajistil dlouholetý člen našeho oddílu Honza Stuchlík. Díky Oski 😉 !


V polovině dubna jsme předpokládali zahájit samotnou stavbu ze dřeva, ale štědrá sněhová nadílka, která přišla nezvykle začátkem jara, zasypala připravenou smrkovou kulatinu v Beskydech a nezbylo než čekat na oblevu. Od začátku roku vnímáme citelný nárůst nejen ceny veškerého stavebního materiálu, ale také komplikace v jeho dostupnosti. Jsme tak vděčni, že se kulatinu podařilo nakonec v požadované kvalitě a rozměrech zajistit. Původ z vyšších nadmořských výšek věříme zajistí dlouhověkost Bobřímu srubu.


Od začátku května jsme již každý den na stavbě a pomáháme našemu tesaři Jardovi v odkorňování smrkové kulatiny a práci, kterou dokážeme svépomocí zastat. V sobotu 15. 5. 2021 nám počasí více než přeje – usazujeme natřené modřínové prahy a pokládáme na ně první 2 odkorněné smrkové klády, které Jarda zkušeně zařezává a umísťujeme je tak na věčné časy na své místo, kde budou doufáme další desítky let sloužit svému účelu 😊. Prohlašujeme stavbu Bobřího srubu tímto dnem za zahájenou.