Až se zima zeptá co jsi dělal v létě?

V září 2019 se zdárně rozbíhá nábor nových členů do našich řad Junáka a vznikají nově dokonce 2 početné družiny mladších dětí, které se scházejí každý týden v klubovně. Nastává tak situace, kdy je klubovna pravidelně obsazena 3 dny v týdnu schůzkami. Je potřeba rozběhnout celou akci stavby nové klubovny naplno. Stávající stav je na chvíli ještě vyhovující, ale do budoucna neudržitelný. Samozřejmě řešíme otázku financí a nechceme se pouštět do akce, která by nás do příštích let zatížila nadmíru. Zakládáme transparentní účet pro účely možnosti přispění na stavbu nové klubovny z řad vlastních členů i širší veřejnosti. Po prohlídce nádherné realizace srubu trampské osady Čupek s výkladem samotného autora stavby padá definitivní rozhodnutí.. SRUB. Začínáme shánět projektanta pro projekt stavby a pomoc ve stavebním řízení.