Glajcha

V sobotu 04. 09. 2021 uplynulo 112 dní od zahájení stavby Bobřího srubu. Odpoledne jsme za slunečného počasí uspořádali malou … More

Stavba zahájena

Za dva měsíce od povolení stavby se událo mnoho věcí. Z celkového pohledu nám nesmírně pomohlo jednomyslné odsouhlasení investiční dotace … More

Stavba povolena

Převzali jsme dne 9. 3. 2021 dokument s tučně vytištěným STAVBA POVOLENA. Skvělý pocit, lepší než vyzvednutí prvního občanského průkazu před … More

Dlužíme

Od jara poděkování mnohým. Dárcům finančních příspěvků na darujme.cz a transparentní účet. Zástupcům TJ Háj ve Slezsku za konstruktivní přístup … More

Projekt

Ve spolupráci s projektantkou začínáme řešit budoucí podobu nové klubovny. Běží žádost o zřízení nové elektrické přípojky. Navrhujeme kudy vést … More

Táboříme

V průběhu léta 2019 úvahy nad novou klubovnou ustávají. Soustředíme se plnými silami na stavbu tábora, přípravu programu, zajištění všeho … More